Yhteydenottotiedot

liikunnanohjaus ja valmennus: elhliikuttaa@gmail.com / http://elhliikuttaa.weebly.com

hää-ja juhlasuunnittelu /muut : elhjuhlapalvelut@gmail.com